PROGRAMMA

Intercultureel ontmoeting tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Afrikaanse
Gemeenschappen van Brussel.
____________________________
Vrijdag 12 september 2008
Van 14.00 tot 18.00
Plaats : Zaal “De Kattenpoel”
Rogierlaan ° 214
1030 Brussel (Schaarbeek)
De vzw Congo Cultures heeft de eer u uit te nodigen op een nieuwe ontmoeting tusssen enerzijds
Afrikaanse kunstenaars en anderen actief in de culturele sector en anderzijds hun Vlaamse
tegenhangers geïnteresseerd in Afrika De bedoeling is een gedachtenuitwisseling te hebben over de
manier waarop beiden eventueel kunnen samenwerken.
Programma
14.00 : Onthaal
14.15 : Inleiding (D. Wamu Oyatambwe, Congo Cultures vzw)
14.30 : Panel – uitwisseling
Elke actor krijgt 10 minuten ter beschikking om hun ervaring en visie uiteen te zetten.
15.45 : Vragen en antwoorden – uitwisseling tussen publiek
17.00 : Slootword
17.15 : Drink
18.00 : EINDE
Gelieve deze uitnodiging door te sturen naar alle mogelijke geïnteresseerden.
Iedereen is welkom.
Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en
Brussel
Ontmoeting georganiseerd in partnerschap met RVDAGE/VL

Mail : info@congocultures.net
Web: www.congocultures.net
Gsm : 0477-651326

Aucun commentaire:

Archives du blog