Nuttige Info

Aan de hand van dit bericht willen we jullie herinneren dat Jean Baptiste Siborurema sinds augustus 2008 bij het Project Work Up Brussel als toeleider werkt.

De toeleider moet Brusselse allochtone werkzoekenden ondersteunen in hun zoektocht naar werk en opleiding. De ondersteuning door de toeleider past zich aan elke werkzoekende aan.

De toeleider heeft het project bekend gemaakt aan de doelgroep van sommige zelforganisaties. Indien het nodig was, heeft hij infosessies georganiseerd om bepaalde groepjes werkzoekenden te informeren over bepaalde nuttige thema’s.

Tientallen werzoekenden werden door zelforganisaties doorverwezen daar de toeleider voor een gepaste begeleiding. Sommige hebben werk gevonden en anderen volgen opleidingen. Nog anderen worden begeleid of wachten de start van een opleiding af.
Van sommige zelforganisaties heeft de toeleider nog geen enkele werkzoekende kunnen verwelkomen. Daarom sturen we u bericht ter herinnering.

Work Up is uw project. Gelieve samen te werken voor het beste voor jullie doelgroep. De toeleider spreekt Nederlands, Frans, Russisch en enkele Afrikaanse talen.

Info :
Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties
Bondgenotenstraat 52 – 1190 Brussel
Tel.: 02/344.69.92 Fax: 02/346.17.71
E-mail: fmdo@telenet.be

Aucun commentaire:

Archives du blog