Oproep tot kandidaturen : « Les talents d’ébène "A la recherche de talents pour fortifier l'amitié et le progress” »

Profiel van de kandidaten

De kandidaten dienen een bijdrage te leveren aan de versterking van de vriendschapsbanden et de vooruitgang tussen België en de RDC.
Deze kandidaten van Belgische of Congolese nationaliteit dienen hun activiteiten uitsluitend in een van volgende domeinen te beoefenen :
- ontwikkelingsamenwerking:
- Socio-culturele ontwikkeling:
- Herwaardering van de vrouw als “entrepreneur”

Een atelier ‘Talents d'Ebène' zal opgestart worden om de kanditaten te helpen hun dossier op te stellen. Dit zal plaatsvinden in Brussel - "Espace Matonge" - woensdag 16 september, van 12h tot 15h.

De dossiers dienen ingediend te worden voor 1october 2009, na het bekomen van het aanvraagformulier.

Selectiecriteria
Er wordt voorrang gegeven aan kandidaten die:
• de philosofie van ‘Talents d'Ebène’ onderschrijven
• een sociale, culturele of economische meerwaarde leveren
• een over voorbeeldig karakter beschikken
• een vernieuwende en creatieve geest hebben
• over meer middelen dienen te beschikken om hun werk te kunnen garanderen

Meer info:
LES TALENTS D'ÉBÈNE ASBL
Avenue Brugmann 76
1190 Bruxelles
Tél. + 32 67 56 16 38 Fax + 32 67 56 16 38
mail: talentsebene-asbl@hotmail.com
Site: www.talents-ebene.be
N° compte 068-2457565-97
N° d'entreprise: 883.723.349

Aucun commentaire:

Archives du blog