TRK asbl - uitnodiging - invitation

De lancering van Operatie 15.15.15. Solidariteit Diabetes


TRK vzw heeft het genoegen u uit te nodigen voor de officiële start van Operatie 15.15.15. Solidariteit Suikerziekte die zal worden gehouden op 15 april 2011 in het (Hotel de Ville in) Stadhuis Brussel met de steun van de heer Bertin Mampaka. Scheep van de Internationale Solidariteit en Sport van de Stad Brussel. De operatie 15.15.15 volgt de lijn van een van de doelen van onze vereniging: het publiek bewust te maken van gezondheidsproblemen die hen op een bepaalde manier aanraakt.

Door dit Operatie heeft TRK vzw tot doel geld in te zamelen om kinderen in Afrika die suikerziekte patienten zijn, lijden aan deze aandoening en organisaties van het land hier in België of in Afrika werkt te ondersteunen; in het onderzoek op het gebied van de zorg te verstrekken aan jonge patiënten. We zullen veel meer details laten weten van de werking van dit nieuwe programma. Iedereen is welkom om deel te nemen en ook dit solidair initiatief te steunen.


Datum : 15 april 2011 Plaats : Stadhuis Brussel, Groote Markt - 1000 Brussel Uur : 16u30

Vrije toegang maar reservatie gewenst aangezien bepaalde plaatsen : infortrk@yahoo.fr of 0486/715.147


Lancement de l’ Opération 15.15.15. Solidarité DiabèteTRK asbl a l’honneur de vous inviter au lancement officiel de l’Opération 15.15.15. Solidarité Diabète qui aura lieu le 15 Avril 2011 à l'hôtel de Ville de Bruxelles avec le soutien de Monsieur Bertin Mampaka. Échevin de la Solidarité internationale et des sports de la Ville de Bruxelles


L’opération 15.15.15 Solidarité Diabète s’inscrit dans la ligne d’un des objectifs de notre association, à savoir la sensibilisation du grand public aux questions de santé qui le touchent de près ou de loin. Elle a pour objectif de récolter des fonds pour soutenir les enfants africains atteints de diabète ainsi que les organisations de terrain qui œuvrent ici ou là-bas dans la recherche sur le Diabète ou dans le domaine des soins apportés aux jeunes patients.


Venez nombreux soutenir notre action et découvrir le détail de cette initiative qui se veut ouverte à tous et solidaire.


Date : 15 Avril 2011 Lieu : Hôtel de Ville, Grand Place - 1000 Bruxelles Heure : 16h30


Participation libre mais réservation souhaitée vu le nombre limité de places: infortrk@yahoo.fr ou 0486/715.147
Aucun commentaire:

Archives du blog