Bonne Année - Gelukkig Nieuwjaar 2013


Voor het Nieuwe Jaar, RVDAGEVL wenst u, meer gelijkheid, meer rechtvardigheid, minder discriminatie, nul geweld en in het bijzonder veel vreugde in jullie daden
Pour La nouvelle année RVDAGEVL vous souhaites, plus d'égalité, plus de justice, moins de discrimination, zéro violence et surtout de la bonne humeur dans vos actions !


  
  

Aucun commentaire:

Archives du blog